Steunfonds ook in 2015 weer goed bezig.

Ons Steunfonds zorgt weer voor de krenten in de pap!

 

Op de Mytylschool kun je als je een idee hebt om iets binnen de school te realiseren en er is eigenlijk geen budget voor, je wens inleveren bij het Steunfonds. Zij beoordelen of het doel haalbaar is of niet. Mocht het idee ondersteund worden, dan gaan ze aan de slag om er financien voor te genereren. Soms zelf en soms schakelen ze daar andere fondsen voor in.

Zo waren er dit jaar verzoeken voor een nieuwe Snoezelruimte, een klei oven, een aantal Ipads, twee touchsreens en een project i.vm. rouwverwerking.

Al deze aanvragen werden gehonoreerd!

Gift van Monuta!

Maandag 29 sept. jl.  werd door medewerkers van Monuta Groningen een cheque van 2500 euro overhandigd aan de voorzitter van het Steunfonds Vrienden van de Mytylschool PJF.

Enige tijd geleden is er door de kennisgroep Omgaan met verdriet, rouw en verlies op school, een verzoek gedaan voor financiële ondersteuning voor de aanschaf van o.a. materialen en boeken rondom dit thema.

Binnen scholen voor basis, voortgezet-  en (voortgezet) speciaal onderwijs komt er langzaam maar zeker meer aandacht voor verlies en rouw. Ook bij het NECSO Dienstencentrum krijgen we steeds vaker een vraag om een leerling, de ouders, en/of leerkrachten en teams te ondersteunen bij trajecten van verlies van gezondheid, palliatieve  of terminale zorg. Situaties die we binnen de groep leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte regelmatig meemaken, zowel in de speciale als reguliere onderwijs scholen.

Na een korte presentatie in de Mytylschool werd de cheque overhandigd.

Monuta, hartelijk dank.

 

Namens de kennisgroep,

Wilma De Graaff,

coördinator NECSO Dienstencentrum

Nieuwe aanwinst op de Mytylschool.

Wij hebben een prachtige nieuwe keramiekoven gekregen op onze school. (nabertherm)

Eindelijk hebben we een oven waar we kleiwerkstukken van onze leerlingen in kunnen bakken.  Met behulp van deze oven kunnen we verkoopbare gebruiksvoorwerpen als schalen, kopjes en tegels maken op een professionele wijze. Ook mens en dieren beeldjes en andere kunstwerken kunnen gebakken worden op 960 graden Celsius, zodat klei verandert in steen. Vervolgens worden deze werkstukken geglazuurd, en nogmaals gebakken , zodat er een glaslaag over komt in de gewenste kleuren, en het werkstuk  helemaal af maakt. De oven staat in de werkplaats van Max en Evert. We hebben geld gekregen namens het steunfonds van de Mytylschool, en willen graag onze dank uitspreken aan het bestuur van het Steunfonds om deze dure oven te kunnen aanschaffen.

De aanschaf kon gerealiseerd worden door een schenking van het Sinnige fonds te Groningen.

In de winkel op school of bij de Mikkelhorst te Haren komen binnenkort mooie klei werkstukken te koop.

7tal nieuwe Ipads en touchscreen borden.

Na de ervaringen die we met de al aanwezige Ipads uit een vorige actie hadden opgedaan, wilden we het gebruik uitbreiden door Ipads groepsgewijs in te zetten.

Via het Steunfonds krijgen we die mogelijkheid door een 7 tal nieuwe ipads voor klassikaal gebruik aan te mogen schaffen. Ze zullen vooral voor (nieuwe) digitale methodes ingezet worden voor bv. voor aardrijkskunde , rekenen en Engels. Doordat we met de school de cloud ingaan worden de mogelijkheden alleen maar groter.

De tweede gift op ict gebied zijn twee nieuwe touchscreen borden.   Twee oude borden functioneerden al langere tijd niet goed. Doordat nieuwe computers werden aangeschaft was er geen budget meer voor de vervanging van deze borden. De aanvraag bij het Steunfonds werd gehonoreerd.De keuze voor deze borden is gemaakt aangezien er geen beamers en dus dure lampen meer voor nodig zijn.

We danken het steunfonds voor beide giften.  Leerlingen en leerkrachten gaan er zekerndankbaar gebruik van maken.

Chill- en multisensorische activeringsruimte!

Een Chill- en multisensorische activeringsruimte!  is wat we op de Mytylschool willen realiseren. Een ruimte waar ontspanning mogelijk is en ontwikkeling van meervoudig gehandicapte leerlingen gestimuleerd kan worden. Het wordt ook wel  snoezelruimte genoemd, waar je kunt “snuffelen” aan allerlei mogelijkheden en kunt “doezelen” of te wel ontspannen (samengevoegd: sn-oezelen).

Deze actie wordt gesteund door Stichting Steunfonds Mytylschool PJF, die op haar beurt weer aanklopte bij Fonds verstandelijk gehandicapten. Elders op onze site staat hierover meer informatie. klik daarvoor op het logo !