TIPs en Ingezonden informatie

Op deze pagina kunt u tips en informatie op allerlei gebied vinden.
Heeft u iets waar we de aandacht op moeten vestigen? Geef het aan ons door!

administratie@mytyl.o2g2.nl o.v.v. 'Tip website'.

Beleven in muziek

De 'bim-werkwijze´ is een manier van werken met muziek voor iedereen die in de zorg en het onderwijs of in de thuissituatie werkt met mensen met ernstig meervoudige beperkingen.

Bim streeft om mensen met een meervoudige beperking zich bewust te laten worden van hun lichaam en ook bij te dragen aan de muzikale ontwikkeling. D.w.z. door de brede keuze van muziekstijlen worden de veel gebruikte kinderliedjes, ook voor personen die al in de 50 jaar zijn, op een plezierige manier doorbroken.


BIM-WERKWIJZE

‘Bim’ staat voor ‘beleven in muziek’. Het is een manier van werken met muziekbeleving in de zorg en het onderwijs of in de thuissituatie voor kinderen en volwassenen met meervoudige beperkingen of ernstig meervoudige beperkingen.
Het uitgangspunt in deze werkwijze is dat het kind of de volwassene de muziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam ervaart. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is - zoals bijvoorbeeld sterk–zacht of vlug–langzaam - direct in een aanraking op het lichaam van het kind of de volwassene. Hierbij gebruikt hij verschillende materialen of zijn handen. De manier waarop de begeleider het materiaal of zijn handen gebruikt, is afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van het muziekstuk.


MUZIEKACTIVITEITEN

De duidelijke opbouw in de muziekactiviteit en een aantal keer herhalen van dezelfde bim-activiteit bevordert bij iemand met een ernstig meervoudige beperking de mogelijkheid om naast de lichaamsgebonden fase ook op een associatieve manier zijn ervaringen te ordenen. Het is niet uitgesloten dat na verloop van tijd de ervaringen in de structurele fase geordend gaan worden.
De fysieke beleving van de klankaspecten van de muziek zorgt voor de bewustwording van het eigen lichaam, zijn omgeving en van zijn begeleider. Dit is het basisdoel van deze muziekactiviteiten. Daarna kan je gericht werken aan muzikale – en algemene doelen. De muzikale doelen zijn op de eerste plaats gericht op de beleving van de verschillende klankaspecten zoals hard en zacht of vlug en langzaam. Als deze basis gelegd is kan er gewerkt worden aan de muzikale ontwikkeling.
 

Opbouw muziekactiviteit

 1. Muziekliedje                  
verwijzer voor de muziekactiviteit

Voor het zingen van het muziekliedje geef je de verwijzer voor de muziekactiviteit.
Het muziekliedje zing je voor iedereen afzonderlijk. Als het liedje klaar is, vraag je de verwijzer terug.

2. Inleiding
Iedereen kan het gebruikte materiaal even voelen en vasthouden.


3. Muziekbelevingsactiviteit                 
Je voert de muziekbelevingsactiviteit uit.          

muziek = actie
geen muziek = geen actie

4. Afsluiting    
Iedereen kan het gebruikte materiaal opnieuw even vasthouden.


5. Stopliedje                                       

verwijzer voor het einde van de muziekactiviteit
Meer informatie kun je vinden op: http://www.bim-werkwijze.info/index.html