Vrijdag 22 december: 12.30 vrij

15 december 2017

Op de laatste schooldag voor de vakantie zijn alle leerlingen om 12:30 uur vrij.

Fijne vakantie! ...

Geachte ouders en verzorgers,

Vrijdag 22 december, de laatste schooldag voor de kerstvakantie, zijn de leerlingen om 12.30 vrij en kunnen dan van school gehaald worden door de taxi of door u zelf. We gaan er van uit dat de taxi’s de leerlingen om 12.30 ophalen.

Mocht dit voor u grote problemen opleveren, dan is er op school wel de mogelijkheid van opvang.

Wilt u hier gebruik van maken, dan verzoek ik u dit van tevoren te melden bij de administratie van de school en zelf uw zoon/dochter te komen halen. Wilt u hier dan zelf de taxicentrale van op de hoogte brengen?

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen, telefoon nummer school : 050-3210485.

Hele fijne feestdagen en een prettige vakantie gewenst!

Meer nieuws
Nieuwsarchief