Klassen- en zorgassistent

Veel van onze leerlingen hebben hulp nodig bij hun persoonlijke verzorging. Speciaal hiervoor zijn er klassenassistenten werkzaam op de Mytylschool. De leerlingen worden gestimuleerd om binnen hun eigen mogelijkheden zo veel mogelijk zelf te doen en wordt er ook bekeken of we ze hierbij nog het één en ander kunnen aanleren. We noemen dit ADL. Indien er wel ondersteuning nodig is varieert deze van hulp bij het eten en drinken, medicijn gebruik, toiletbezoek en bij het aan en uitkleden bij gymnastiek en zwemmen.

Ook begeleidt de klassenassistent leerlingen op pedagogisch en sociaal emotioneel gebied zoals bij zelfredzaamheid, weerbaarheid, sociale vaardigheden, hulp vragen en hulp bieden.
Voor het uitvoeren van specifieke verpleegtechnische handelingen worden de assistenten intern opgeleid, waarna indien nodig autorisatie volgt. De meest voorkomende verpleegkundige handelingen die op de Mytylschool voorkomen zijn: het toedienen van sondevoeding,  zorg voor leerlingen met een tracheacanule (bijvoorbeeld uitzuigen van canule) en medicijnen geven. Alle klassenassistenten zijn bevoegd om te reanimeren en hebben intern een tilcursus gevolgd.

Daarnaast verricht de klassenassistent eventuele onderwijsondersteunende werkzaamheden zoals begeleiding tijdens bv. rekenen, lezen etc. Zij zijn ook bevoegd om stagiaires vanuit het MBO te begeleiden. De klassenassistent onderhoudt, in samenwerking met de leerkracht, contacten met de ouders/verzorgers.

Er is ook een zorgassistent werkzaam op de Mytylschool. Zij verleent zorghulp in overleg met de klassenassistent.