Paramedici

Revalidatiebehandeling op de Mytylschool

De Mytylschool is een school net als alle andere scholen. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt. Wat de school bijzonder maakt, is dat alle leerlingen een beperking hebben. Deze beperking maakt het soms moeilijk om op een reguliere school alle lessen goed te volgen of zorgt ervoor dat de kinderen extra (medische) zorg nodig hebben.

Het unieke van de Mytylschool is, dat het onderwijs en (revalidatie-)zorg onder één dak biedt. Dit betekent dat de kinderen behandeling kunnen krijgen en naar school gaan. Een team van behandelaars van het UMCG Centrum voor Revalidatie werkt al jaren heel nauw samen met de leerkrachten van de mytylschool. Samen zorgen zij ervoor dat de leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Deze samenwerking tussen UMCG Kinderrevalidatie en Mytylschool vindt plaats onder het motto Eén kind, één plan, één team’  .

Wat houdt de revalidatiebehandeling in?
Het team van de Kinderrevalidatie wil kinderen laten spelen, laten meedoen op school en met andere activiteiten die kinderen graag doen. Wanneer beperkingen dit in de weg staan, doet het team van de kinderrevalidatie er alles aan om deze beperkingen weg te nemen of te helpen om het kind er zo goed mogelijk mee te leren leven. De behandeling kan gericht zijn op het versterken van bepaalde vaardigheden, het zelfstandig uitvoeren van alledaagse taken, maar ook hulp bij het spreken of eten.

Tijdens de revalidatiebehandeling staat het kind en zijn of haar omgeving centraal. Het kind en de ouders bepalen samen met de behandelaars de revalidatiedoelen. We bundelen onze krachten samen met ouders en kind voor het best haalbare resultaat; net dat stapje extra doen waardoor het doel behaald wordt en het kind kan doen wat het graag wil.

De revalidatiebehandeling bestaat uit periodieke afspraken met de revalidatiearts en een aantal behandelingen door de verschillende therapeuten van het team. Welke behandeling er wordt ingezet is helemaal afhankelijk van de hulpvraag en de doelen van het kind.

De kinderrevalidatiearts bepaalt met welke therapieën gestart moet worden en hoe vaak per week deze plaats moeten vinden. Hieronder is te lezen wie wat doet in het team.

Fysiotherapeut                                                     

Ergotherapeut

Logopedist

Kinderrevalidatiearts

Psycholoog/Orthopedagoog

Maatschappelijk werker

Muziektherapeut

Om het contact met u als ouders goed te laten verlopen is een van de behandelaren van het kind aanspreekpunt voor u. De zogenaamde behandelcoördinator.


Hoe kunt u ons bereiken? 
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen via 050– 36 17 392

 

Eén kind, één plan, één team.

De Mytylschool en het UMCG Centrum voor Revalidatie werken al jaren samen vanuit de  visie dat er voor elk kind 1 plan moet zijn voor zowel onderwijs als revalidatie;  één kind, één plan, één team. Vanuit deze visie zorgen we ervoor dat kinderen met een beperking onder één dak onderwijs en zorg kunnen krijgen in nauwe afstemming. Onderwijs, onderwijsondersteuning én revalidatiezorg vinden tijdens de schooltijden plaats en versterken elkaar.

Omdat we samen met de Mytylschool als 1 team werken is er dagelijkse afstemming met de school. Daarnaast vindt er iedere twee weken gezamenlijk overleg plaats tussen de school en het Centrum voor Revalidatie. En periodiek staan we expliciet stil bij onze samenwerking met de ouders via de medezeggenschapsraad van de Mytylschool en met de clientenadviesraad ( CAR) van het Centrum voor Revalidatie.Vanaf 2017 bekrachtigen we onze samenwerking via het EKEP keurmerk