Fysiotherapie

De fysiotherapeut onderzoekt en stimuleert de motorische ontwikkeling van uw kind. U kunt adviezen krijgen over de manier waarop u uw kind thuis het beste kunt verzorgen en stimuleren. Zonodig begeleidt de fysiotherapeut u en uw kind bij het omgaan met spalken, aangepaste schoenen en andere hulpmiddelen. Ook bij het uitkiezen van een sta- of loophulpmiddel, een aangepaste fiets of wanneer uw kind op zoek is naar een geschikte sport, kan de fysiotherapeut u adviseren en begeleiden. Bij een aantal behandelingen gaat uw kind zwemmen onder begeleiding van de fysiotherapeut.

De fysiotherapeut behandelt individuele hulpvragen op het gebied van:

  • motoriek;
  • mobiliteit;
  • transfers;
  • het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen.

Deze behandelingen kunnen individueel, in een klein groepje of in de klas plaatsvinden.

Verder heeft de fysiotherapeut op school een belangrijke rol bij:

Fysio-Judo

Fysio-Judo is een aangepaste vorm van judo, wat in groepjes van vier tot zes leerlingen door twee fysiotherapeuten wordt gegeven. De leerlingen oefenen verschillende judogrepen Daarbij ligt het accent op het verbeteren van de conditie, kracht, balans, stabiliteit, coördinatie en het tweehandig werken. Naast deze lichamelijke aspecten komen ook mentale en gedragsmatige elementen aan de orde, zoals het opkomen voor jezelf, respect tonen voor de ander, het vergroten van het doorzettingsvermogen en het opdoen van succesbeleving.

Fysio-Fitness

Fysio-Fitness wordt aangeboden aan leerlingen vanaf een jaar of tien en vindt plaats in groepen van twee tot zes leerlingen. Er wordt getraind met fitnessapparatuur en er worden dagelijkse handelingen geoefend waarbij rekening wordt gehouden met kracht- en conditietrainingprincipes. Tijdens de Fysio-Fitness wordt zoveel mogelijk geoefend met wat de leerling specifiek als hulpvraag heeft. Mogelijke doelen van fitness zijn: conditie verbeteren, gewichtsbeheersing en kracht verbeteren. Dit ter bevordering van het uitvoeren van ADL- activiteiten. Door het trainen in groepen, onder begeleiding van een fysiotherapeut en met een hartslagmeter, stimuleren de leerlingen elkaar tot activiteit. Een ander belangrijk doel is de leerlingen kennis en zelfvertrouwen mee te geven, zodat ze de stap gaan maken richting een sporten bij een sportvereniging in de eigen woonplaats.

Bommen: Bewegen Op Muziek

Bij voldoende aanmeldingen wordt Bommen gegeven door een fysiotherapeut aan groepjes van twee tot vier leerlingen, met name meiden vanaf een jaar of twaalf. Gedurende 45 minuten wordt er gevarieerd bewogen en afhankelijk van het tempo van de muziek hebben de oefeningen steeds een ander doel; verbeteren van de spierkracht, conditie of coördinatie. Er is ook aandacht voor ontspanning en ademhaling. Tijdens het bommen zijn de leerlingen vooral bezig met bewegen op muziek en veel minder met het ‘doen’ van oefeningen.

Survival

Survival vindt buiten plaats onder begeleiding van twee fysiotherapeuten in groepen van drie tot zes leerlingen. Het doel is dat de leerling zijn motorische grenzen in de buiten omgeving leert opzoeken en verleggen. Eigen en andermans fysieke en emotionele grenzen leren zien en respecteren, elkaar helpen en samenwerken zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast wordt een beroep gedaan op het inschattingsvermogen en het probleemoplossend vermogen van de leerling.

Kleutergymnastiek

In de SO-MIA onderbouw en Tyltyl onderbouw wordt kleutergymnastiek gegeven door de leerkracht in samenwerking met de fysiotherapeut. Het doel is de (senso)motorische ontwikkeling te stimuleren en de kinderen veel verschillende bewegingservaringen te laten opdoen. De leerling wordt gestimuleerd om op zijn/haar manier zo optimaal mogelijk aan deze lessen mee te doen. Er wordt binnen een duidelijke structuur gewerkt, met veel individuele ondersteuning. Hierbij wordt er zoveel mogelijk gewerkt binnen het thema van de klas. Er wordt ruim de gelegenheid gegeven om te herhalen en te beleven. Op deze manier kunnen de leerlingen zich vaardigheden eigen maken.

Snoezelen

Snoezelen wordt zowel individueel als groepsgewijs aangeboden. Het is een activiteit die plaatsvindt in een speciale ruimte waarbij een specifiek appèl wordt gedaan op de zintuiglijke waarneming. Het doel is om tot rust te komen of te ontspannen en daardoor meer open te staan voor andere indrukken en/of contact maken met andere mensen. Op deze wijze wordt de zintuiglijke waarneming geactiveerd. Dit wordt met name gedaan met de leerlingen van de Tyltylafdeling. We gebruiken hiervoor onder andere het waterbed, het ballenbad en geluids-, licht- en bewegingsinvloeden.

Hydrotherapie/zwemmen

In het warme water hebben leerlingen die moeilijk bewegen meer mogelijkheden. Je hoeft minder tegen de zwaartekracht in te bewegen en de waterweerstand maakt de beweging langzamer, samen met de juiste temperatuur geeft dit ontspanning. Verder gebruiken we het warme water om oefeningen ter spierversterking, conditieverbetering of bewegingsvergroting in het water beter te kunnen uitvoeren dan op het droge. Daarnaast ondersteunt de fysiotherapeut indien nodig leerlingen individueel tijdens de klassikale groepsles zwemmen gegeven door de vakleerkracht.

Adem in Beweging

Adem in Beweging zijn wekelijkse lessen voor kinderen met een spierziekte, waarbij de ademhaling aandacht nodig heeft. Bij deze lessen komen ademoefeningen aan de orde om spierkracht en uithoudingsvermogen van de ademspieren zoveel mogelijk te behouden. Ook maken we zo groot mogelijke bewegingen (eventueel met hulp) om de longen meer ruimte te geven. Daarnaast wordt het huffen geoefend om het ophoesten te stimuleren. De lessen zijn door het jaar heen onderverdeeld in verschillende blokken. De blokken gericht op het gebied van sport en spel worden gezamenlijk gegeven door een fysiotherapeut en een logopedist. Daarnaast wordt er afgewisseld met een blok voor het vergroten van de praktische zelfredzaamheid gegeven door de ergotherapeut en psycholoog en een blok gegeven door de muziektherapeut.

Bewegingsprogramma

Voor leerlingen die rolstoelgebonden zijn, maakt de fysiotherapeut een bewegingsprogramma. Dit is een leidraad voor de klas om te zorgen dat de leerling voldoende in beweging komt. Wij streven ernaar dat alle leerlingen minimaal eenmaal per dag in een andere houding komen, al dan niet in combinatie met actief bewegen.

Til- en hanteringschema

De afdeling fysiotherapie is verantwoordelijk voor de begeleiding van het personeel bij het tillen en hanteren van de leerlingen. Met hanteren wordt de manier van tillen, heffen, dragen en benaderen van leerlingen bedoeld. De fysiotherapeut stelt voor een leerling, indien nodig en na overleg met de klassenassistent een individueel til- en hanteringschema op.

Het tillen en hanteren: cursussen voor personeel

Twee maal per jaar verzorgt de afdeling fysiotherapie een basiscursus 'Omgaan met fysieke belasting bij het tillen en hanteren van leerlingen' voor nieuw personeel en belangstellenden. Voor het overige personeel dat veel te maken heeft met fysieke belasting, is er de cursus 'Controle over fysieke belasting bij het tillen en hanteren voor gevorderden'. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op nieuwe inzichten en ontwikkelingen met betrekking tot fysieke belasting bij het tillen en hanteren van leerlingen.