Kinderrevalidatiearts

De revalidatiearts onderzoekt tijdens de intake uw kind en bespreekt met u de uitkomsten en voorstel voor behandeling. De kinderrevalidatiearts is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen onderwijs en revalidatiezorg. De revalidatiearts stelt, samen met het team en in overleg met u, een behandelprogramma vast. Gedurende de periode dat uw kind in behandeling is, onderzoekt de arts uw kind regelmatig en bespreekt met u het verloop van de behandeling. Er vindt regelmatig overleg plaats met de behandelaars in het team.
De kinderrevalidatiearts is het aanspreekpunt voor al uw vragen, bijvoorbeeld over de gevolgen van de beperking. Voor informatie over aanpassingen en voorzieningen, zoals op het gebied van schoenen, spalken en andere hulpmiddelen kunt u bij de kinderrevalidatiearts terecht.