Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker richt zich op de begeleiding van de ouders/verzorgers. Afhankelijk hiervan vinden er vervolggesprekken plaats. Onderwerpen die ter sprake komen kunnen zowel op emotioneel, praktisch als financieel vlak liggen. Jaarlijks organiseren we een aantal themabijeenkomsten voor ouders/verzorgers. Hierin komen onderwerpen aan de orde die voor u van belang kunnen zijn. Naast het geven van informatie is er op deze avonden ook veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met andere ouders/verzorgers.