Psycholoog/orthopedagoog

De psycholoog of orthopedagoog behandeld kinderen die psychische- of gedragsproblemen ervaren als gevolg van hun beperkingen. De psycholoog of orthopedagoog onderzoekt in samenwerking met de psychologisch assistent de verstandelijke en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Dit wordt gedaan door verschillende observaties, gesprekken en testonderzoeken. U kunt advies krijgen over opvang- en onderwijsmogelijkheden. Ook kunt u met opvoedingsvragen of steun bij mogelijke gedragsproblemen van uw kind, terecht bij de psycholoog of orthopedagoog.