Uitnodiging Ouderinformatie-avond

Uitnodiging Ouderinformatie-avond Kinderen met Cerebrale Parese 28 jan.’14

Beste ouders,

 

Het Kinderrevalidatiecentrum Beatrixoord organiseert samen met de Mytylschool een informatieavond voor ouders van kinderen met Cerebrale Parese (CP). Ook de oudervereniging Bosk zal aanwezig zijn met een informatiestand. We luisteren graag naar uw vragen en behoeften over de verzorging en opvoeding van uw zoon of dochter. 

We willen u bij deze van harte uitnodigen voor dinsdag 28 januari a.s. Er is op deze avond een informatief programma en volop gelegenheid om met andere ouders van gedachten te wisselen of ervaringen van elkaar te horen. Naast het uitwisselen willen we deze avond gebruiken om te inventariseren wat de vragen en behoeften van ouders zijn op dit moment.  We zullen aan de hand van uw behoeften en wensen later in het jaar een tweede bijeenkomst organiseren. Daarnaast bieden wij in verschillende workshops informatie aan. We hopen dat er interessante informatie voor u bij is.

 

Wie:                 Ouder

Wanneer:         28 januari  van 19.30-21.30 uur

Waar:               PJF Mytylschool , Dilgtplein 1, 9751 NJ Haren

Programma:       19.15 uur ontvangst in personeelskamer van Mytylschool met koffie en thee.

                           19.30 uur inleiding over Cerebrale Parese door drs. A. Elema, revalidatie arts

                           19.55 uur koffie/thee en elkaar ontmoeten, stand van de BOSK

                           20.15 uur Workshop 1 Computer inzetten voor spel en communicatie               

                            (M. Steggink, J. Menninga, H.de Jong  en T. Mantel)

                           Workshop 2 Gedrag en emoties (H. Boomsma en R. Oliveira Martins)

                           20.50 uur Workshop 3 Sport en bewegen (M. Oostinga en E. Helmantel)

                                         Workshop 4 Veilig eten en drinken (F. Schepers)

                          21.25 uur afsluiting met gelegenheid tot ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van het                       Kinderrevalidatiecentrum,Mytylschool en BOSK onder het genot van een drankje.

 

Opgeven: :         Via invullen van het strookje hieronder en sturen naar het mailadres: j.visser@pjfharen.nl

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit strookje retour te mailen of evt. met uw kind mee te geven (t.a.v. Jolanda  Visser en voor de peutergroepkinderen t.a.v. de eigen pedagogisch medewerkster)?

Graag uiterlijk voor 21 jan. reactie.

 

De ouders van…………………………………………………..

Komen 28 januari WEL/NIET naar de ouderavond met……..mensen

Schrijven zich in voor workshop:

1 Computer inzetten voor spel en communicatie  (met … personen)

2 Gedrag en emoties (met … personen)

3 Sport en bewegen (met … personen)

4 Veilig eten en drinken (met … personen)

Een aantal dagen voor de ouderavond sturen we u de indeling van de workshops toe.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen via het secretariaat van Kinderrevalidatie 050 533 84 50 of via  tel. nummer 050 3617384 van de Kinderrevalidatie op school of via het mailadres j.visser@pjfharen.nl  

We hopen op veel belangstelling,  tot ziens op de informatieavond.

 

Met vriendelijke groet, 

Jolanda Visser en Florentine Schepers namens

Centrum  voor Revalidatie UMCG, locatie Beatrixoord en Mytylschool