Verpleegkundigen

Onze verpleegkundigen zijn te bereiken via de mail:   verpleegkundigen.mytyl@o2g2.nl
Voor dringende zaken kunt u telefonisch contact opnemen:   050-3210485

Conny Frankena (aanwezig op ma-di-wo)
mail: c.frankena@o2g2.nl

Marike Hendriks (aanwezig op wo-do-vr)
mail: m.hendriks@o2g2.nl

Taken verpleegkundigen.

 

De verpleegkundige voert taken uit met betrekking tot de plaatsing van nieuwe leerlingen door :

 • Zitting te hebben in de commissie van begeleiding
 • Het doornemen van de dossiers van de nieuw aangemelde leerlingen
 • De verpleegkundige intake af te nemen.
 • Het scheppen van (rand)voorwaarden op verpleegkundig gebied, zodat plaatsing van de leerling mogelijk is. ( materialen, instructie leerkracht en klassenassistenten, verlenen van autorisaties etc.)
 • Neemt waar nodig contact op met de behandelaars van het kind (verpleegkundig consulent, arts, diëtist) voor aanvullende informatie. Indien nodig het opstellen van een individueel medisch handelingsplan, specifiek voor de (nieuwe) leerling.

De verpleegkundige voert taken uit met betrekking tot behandeling en begeleiding door:

 • Het verrichten van de risicovolle handelingen daar waar er geen bekwame en bevoegde klassenassistent aanwezig is die deze handelingen kan uitvoeren.
 • Het verrichten van de voorbehouden handelingen.
 • Het bewaken van de kwaliteit van het verplegend en hygiënisch handelen
 • Het verlenen van EHBO en EHBA bij de leerlingen van de school
 • De eindverantwoordelijkheid te dragen voor het beheer van de medicatie en toediening van de medicatie (orale, rectale, inhalatie, subcutane, intramusculaire toediening en toediening via de voedingssonde)
 • Het beheren van verpleegkundige materialen en EHBO-kisten
 • Het informeren van de revalidatiearts/andere behandelaars over evt. bijzonderheden.

De verpleegkundige voert taken uit met betrekking tot het administratieve beheer door:

 • Het aanleggen, bijstellen en beheren van het verpleegkundige dossier van de leerlingen
 • Het opstellen en bijstellen van de individuele handelingsplannen
 • Het ontwikkelen en herzien van protocollen voor risicovolle en/of voorbehouden handelingen
 • Het indien nodig aanleggen en bijstellen van medicatie- en sondevoedingslijsten van leerlingen
 • Het opvragen van informatie bij behandelaars en instanties

De verpleegkundige voert taken uit met betrekking tot informatieverstrekking, instructie en advies door:

 • Het geven van informatie en voorlichting met betrekking tot verpleging, verzorging en hygiëne
 • Het geven van instructie aan klassenassistenten / leerkrachten met betrekking tot verzorging, verpleging, EHBO en EHBA.
 • Zorgdragen voor de scholing met betrekking tot risicovolle handelingen (waarbij aandacht voor het protocollair handelen)
 • Zorgdragen voor het verlenen van de autorisaties met betrekking tot risicovolle handelingen (jaarlijks opnieuw verlenen)
 • Adviseren met betrekking tot het handelen bij besmettelijke ziekten
 • Ondersteuning bieden aan klassenassistenten met betrekking tot het verpleegkundig handelen.
 • Het verzorgen van scholing voor klassenassistenten / leerkrachten over ziektebeelden, behandelingen etc.
 • Jaarlijks de cursus reanimatie op school te verzorgen

De verpleegkundige onderhoudt (desgewenst of desgevraagd)contact met:

 • Ouders / verzorgers, leerkrachten, klassenassistenten, paramedisch personeel om informatie uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen door waar nodig en mogelijk deel te nemen aan de leerlingenevaluaties en teambesprekingen van de paramedici
 • Jeugdarts van de GGD, revalidatiearts en leidinggevende om verantwoording af te leggen over gegeven adviezen en het verpleegkundig handelen
 • Huisarts welke verbonden is aan de specifieke leerling.
 • Stageplek van een leerling