Leerlingenraad

Op de afdeling Diplomagericht hebben wij een leerlingenraad. Belangrijke taak van deze leerlingenraad is het bevorderen van de samenwerking tussen de leerlingen en de leerkrachten. Er mogen adviezen worden gegeven en de leerlingenraad mag meedenken over besluiten die in de school genomen worden. Belangrijk is ook dat de leerlingenraad luistert naar alle leerlingen van de school en hun belangen goed behartigt. Het gaat dus niet alleen om het belang van de leerlingen die in de leerlingenraad zitten, maar om alle leerlingen.
De leden zijn democratisch gekozen.