OR

OUDERRAAD MYTYLSCHOOL

 
De ouderraad van de mytylschool zet zich in voor de kinderen en hun ouders.

We komen elke maand bijeen. We praten over zaken die spelen bij de ouders en onze kinderen en proberen activiteiten te organiseren die aansluiten bij de wensen van de kinderen en die de betrokkenheid van alle ouders vergroten. Activiteiten die de ouderraad mogelijk maakt zijn bijvoorbeeld; de lente brunch, een schoolfeest, leuke ontvangst bij kerstactiviteiten van de school, een kadobon voor elke klas om iets extra’s te kunnen doen, goede doelen activiteiten en een zakelijke ouderavond waarin altijd een speciaal thema aandacht krijgt. 
 
De ouderraad bestaat momenteel uit de volgende leden; 

samenstelling ouderraad:
Erik Helweg (voorzitter)
Martine Hopman (secretaris)
Willie Smeenge (algemeen lid)
Bert Forsten (algemeen lid)
Jenny Martijn (lid schoolteam)
Annelen van Dijk (lid schoolteam)

Als u tips, een vraag of opmerkingen heeft voor de ouderraad, kunt u contact opnemen via ons mailadres (nog onbekend , kan tijdelijk via administratie@mytyl.o2g2.nl)

Monica Hazekamp vertegenwoordigt de locatie Emmen.    

  Nieuwe ideeën en nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!!!